Privacy statement

Privacy statement

Zwemschool Mijn Zwemlessen respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website.

Welke gegevens verwerken wij?

 • NAW gegevens
 • Rekeninggegevens
 • Geboortedatum
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht

 

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

 • Het organiseren van de zwemactiviteiten;
 • Het afwerken van betalingen;
 • Ten behoeve van zwemlessen en het invullen van zwemdiploma’s;
 • Voor het verzenden van informatie over de lessen en of organisatie;
 • U te kunnen bereiken indien dit nodig is voor het uitoefenen van onze dienstverlening;
 • U te bereiken in het geval er iets is met uw kind tijdens een les;
 • U te informeren over wijzigingen;
 • Naleven van de wetgeving (o.a. incassomachtigingen).

 

Computerprogramma’s of – systemen

Mijn Zwemlessen maakt gebruik van:

WeScore

Dit is ons leerlingvolgsysteem. Hierin regelen wij de automatische incasso en houden we de presentie, voortgang en scores bij. Ook versturen wij vanuit dit systeem de mailing.

Google Workspace

Wij gebruiken de services van Google Workspace voor ons mailcontact met klanten en personeel. Daarnaast maken wij gebruik van de agenda, vergader- en opslagmogelijkheden binnen Workspace om onder andere klantgegevens (tijdelijk of permanent) op te slaan.

Facebook/Instagram: Wij gebruiken facebook om klanten te betrekken en te informeren over activiteiten binnen de lessen en organisatie. Als er foto’s gemaakt worden dan zullen wij die alleen inzetten om een sfeer weer te geven. Hierbij respecteren wij zoveel mogelijk de privacy. Indien teksten of afbeeldingen gebruikers of onze organisatie schaden, zal het betreffende bericht op verzoek direct worden verwijderd. De organisatie rekent zichzelf eveneens dit recht toe.

 

Met alle betrokken partijen zoals hierboven genoemd, met uitzondering van Facebook en Instagram, is een verwerkersovereenkomst opgesteld en getekend. Hiermee waarborgen wij het veilig gebruik van de gegevens van onze klanten en personeelsleden.

 

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantenbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na twaalf maanden uit ons bestand, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt (zoals voor contracten).

 

Inzage en correctie persoonsgegevens

U kunt via uw persoonlijke inloggegevens altijd inzien welke gegevens wij van u tot onze beschikking hebben. Mocht er hierin iets veranderen of niet kloppen dan kunt u dat langs deze weg ook aanpassen.

Ook is het altijd mogelijk om een verzoek tot inzage tot ons te richten conform de AVG. Wij zullen dit verzoek dan ook conform de AVG in behandeling nemen.

U kunt dit verzoek richten tot info@mijnzwemlessen.nl

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de AVG, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

 

Vragen of klachten

Wij doen er alles aan om uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en goed te beschermen. Mocht u toch een klacht hebben dan kunt u die richten tot info@mijnzwemlessen.nl