Algemene voorwaarden

Favicon Mijn Zwemlessen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door zwemschool Mijn Zwemlessen worden aangeboden.

 1. Inschrijven voor zwem-abc en puppyzwemmen
  1. Na uw inschrijving, waarvoor hartelijk dank, ontvangt u een automatische mail ter bevestiging.
  2. Uw inschrijving is volledig behandeld als de kosten hiervoor zijn voldaan. 
  3. Wanneer u er in de tussentijd voor kiest, over te stappen naar een andere zwemschool is restitutie niet mogelijk.  
  4. De inschrijving is strikt persoonlijk.
  5. Inschrijven voor puppyzwemmen is mogelijk vanaf 3 jaar.
   Inschrijving voor het zwem-ABC kan vanaf 4 jaar. 
  6. Deelname aan Puppyzwemmen is mogelijk vanaf 3,5 jaar
   en zwemles voor het zwem-ABC is mogelijk vanaf 5 jaar. 
  7. Het oproepen van de zwemlessen geschiedt op datum van inschrijving.
  8. U ontvangt aantal weken voor aanvang van de eerste zwemles een officiële mail van ons waarin wij u attent maken dat uw kind uitgenodigd gaat worden voor de zwemles. 
  9. Indien wij geen ruimte of beschikbare plek hebben op door u gekozen dag/tijd, zullen wij andere mogelijkheden met u bespreken.
 1. De locatie
  1. De zwemlessen worden gegeven in zwembad van der Valk Breukelen.
  2. Het proef- en afzwemmen zal plaatsvinden in zwembad Fletiomare de Meern.
   (dit i.v.m. het 25 meter bassin dat noodzakelijk is voor het afzwemmen volgens de eisen van de NRZ.)
  3. Beide zwembaden zijn door de overheid goedgekeurde zwembaden.
 1. Het Zwem-ABC en Puppyzwemmen
  1. Vanaf de startdatum die we hebben afgesproken bent u lesgeld verschuldigd.
  2. Iedere klant die bij ons zwemles heeft toegang tot ons leerlingvolgsysteem WeScore. 
  3. Het gebruik van alle lesmaterialen is bij de het zwemabonnement inbegrepen. 
  4. Voor deelname aan de zwemlessen dient u een eigen handdoek, zwembroek/zwempak en badslippers mee te nemen. 
  5. Het gebruik van handdoeken van Hotel van der Valk is niet toegestaan.
 1. Deelname aan zwemlessen
  1. Zorg dat u op tijd bent voor de zwemles zodat u kind niets van de zwemles mist.
  2. Omkleden kan 5 minuten voor de zwemles in de daarvoor aangewezen kleedkamer.
  3. Neem uw spullen mee of berg ze op in de daarvoor bestemde lockers.
  4. Laat uw kind voor de les gebruik maken van het toilet.
  5. Voor en na de les wordt er kort gedoucht.
  6. In niveau 5, B en C wordt er gezwommen in kleding zoals aangegeven in de kleding brief.
 1. Opleidingsduur
  1. Gemiddeld doet een 5 jarig kind er 60 lessen a 45 minuten over om het A-diploma te behalen. Echter zal door de exclusiviteit en de kleine zwemgroepen Mijn Zwemlessen ervoor zorgdragen dat uw kind op een uitdagende en motiverende wijze het zwemdiploma kan behalen op zijn of haar eigen leertempo.
 2. Kijkles
  1. Twee lessen voor het einde van de periode vindt er een kijkles plaats in de laatste 25 minuten van de zwemles. De lesgever licht u dan in over de vorderingen van uw kind.
  2. Tijdens de kijkles is het toegestaan om foto’s te maken van uw kind.  Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind gefotografeerd kan worden door derden, dan kunt u dit aangeven bij de lesgever. Uw kind kan dan de laatste 25 minuten niet deelnemen aan de les. 
 1. Afzwemmen
  1. Voor het afzwemmen vindt er toetsmoment plaats in Zwembad Fletiomare om te bepalen of uw kind kan gaan afzwemmen. Direct na deze les hoort u of uw kind gaat afzwemmen. Als uw kind mag afzwemmen (GEFELICITEERD!) dan ontvangt u ook meteen de informatie m.b.t. het afzwemmen. 
  2. Mijn Zwemlessen is gekwalificeerd en gelicenseerd het officiële ZwemABC diploma van de NRZ uit te geven.
 1. Leerlingvolgsysteem WeScore
  1. Iedere klant beschikt over een persoonlijke account voor het leerlingvolgsysteem.
  2. De door u extra toegevoegde e-mailadressen voor medegebruikers vallen buiten het AVG van mijn zwemlessen en WeScore.
  3. De aan- en afwezigheid van uw kind wordt wekelijks door uw zwemonderwijzer in WeScore bijgehouden.
  4. Vorderingen van de zwemlessen worden eens per 4 weken bijgehouden.
 1. Communicatie
  1. Tijdens de zwemles is het niet mogelijk om vragen te stellen aan de lesgever om zo de continuïteit van de zwemles te waarborgen. 
  2. Mocht u vragen, mededelingen of opmerkingen hebben die niet kunnen wachten tot de kijkles, dan verloopt de communicatie altijd via de mail of whatsapp. Er wordt uiterlijk binnen 72 uur (3 dagen) gereageerd.
  3. Mocht er onverhoopt een reden zijn om op te zeggen, dan kunt u per mail een opzegformulier aanvragen. De opzegtermijn gaat per lesperiode en moet 1 maand voor het einde van de periode zijn ingediend.
 1. Ziekte en afwezigheid
  1. Als u kind niet aanwezig kan zijn bij de zwemles door ziekte of andere redenen, dient u dit aan te geven in WeScore. Deze les kan niet worden vergoed of verrekend. 
  2. Indien er sprake is van langdurige ziekte kan na een doktersverklaring en in overleg de gemiste lessen worden ingehaald indien dit mogelijk is. 
  3. De eerste twee weken van de ziekmelding vallen onder het eigen risico en kunnen niet worden ingehaald, vergoed of verrekend. 
  4. De gereserveerde lesplaats kan door langdurige ziekte komen te vervallen, omdat mogelijk het niveau niet meer aansluit. 
  5. Kinderen en volwassenen met een besmettelijke ziekte mogen niet deelnemen aan de zwemles. (bv corona, krentenbaard, waterpokken, loopoor, ringworm e.d.)
 1. Betaling
  1. Iedere klant die gebruikt maakt van onze diensten betaalt per periode vooraf de zwemlessen die door ons zijn ingepland. Deze lessen zijn binnen het gestelde termijn voor de opeenvolgende lesweken geldig.
  2. De betaling dient voldaan te worden via WeScore. 
  3. De betaling moet worden voldaan binnen 14 dagen.
  4. Het periodieke bedrag kan worden vermeerderd met een administratietoeslag van
   € 20,- indien u uw betaling niet voor sluiting van de desbetreffende betaalperiode heeft voldaan.
  5. Betaald u niet na de eerste betaalherinnering dan zijn wij genoodzaakt om de zwemlessen stop te zetten. De hoogte van de tarieven kunt u nalezen op: www.mijnzwemlessen.nl
 1. Veiligheid
  1. De veiligheid van u en uw kind staat voorop. Daarom doen we er alles aan om de zwemlessen zo veilig mogelijk te laten verlopen. De zweminstructeurs zijn gediplomeerd en bevoegd om zwemonderwijs te geven  en zijn in het bezit van een geldig Kinder- EHBO / BHV/  en reanimatie diploma. 
  2. De medewerkers van mijn zwemlessen zijn in het bezit van een VOG.
  3. Om de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen dient u zich te houden aan de huisregels van Mijn zwemlessen, Hotel van der Valk Breukelen en zwembad Fletiomare. 
  4. U dient telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de zwemlessen. 
  5. Wanneer er sporadisch andere kinderen (broertjes, zusjes, vriendje of vriendinnetje) met u meekomen, dient u zorg te dragen voor de veiligheid en het (speel)gedrag van deze kleine bezoekers tijdens uw aanwezigheid. In een waterrijke omgeving is oplettendheid van de ouder t.b.v. de veiligheid een belangrijk aandachtspunt.
   Hotel van der Valk is/heeft geen speeltuin.
  6. Het is niet toegestaan foto’s te maken of te filmen tijdens de zwemles.
  7. Mijn Zwemlessen is verplicht te voldoen en te handelen volgens de eisen van AVG.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Mijn zwemlessen, Hotel van der Valk Breukelen en zwembad Fletiomare zijn niet aansprakelijk voor diefstal, het zoekraken, verwisseling en/of beschadigen van uw eigendommen.
  2. Indien er door overmacht (Onder overmacht wordt verstaan: alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Mijn Zwemlessen liggen. Bijvoorbeeld: ziekte, brand of schade aan het gebouw, chloorgas, door de overheid besloten maatregelen) geen lessen kunnen worden gegeven, kan Mijn Zwemlessen daar niet aansprakelijk voor worden gesteld en dient u deze les door te betalen. 
  3. Toegebrachte schade aan de ruimte, interieur of zwemmaterialen wordt in rekening gebracht.
  4. De zwemschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen binnen of buiten de zwemzaal.
 1. Slotbepaling
  1. Bij inschrijving verklaart u algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard van zwemschool Mijn Zwemlessen.
  2. Door gebruik te maken van zwembad van der Valk – Breukelen en zwembad Fletiomare – de Meern aanvaardt u de huisregels.
  3. Bij het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, volgens het AVG, die nodig zijn voor de diensten die Mijn Zwemlessen levert.

Leer hier over de privacy statement van Mijn Zwemlessen